International Service Level Survey on the disposal of oily and greasy wastes according to Part A of the CDNI -
11 mars 2021

Internationale Service Level enquête over de verwijdering van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval volgens deel A van het CDNI

 

Mededeling van de EBU/ESO

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Per 1 januari 2021 is de verwijderingsbijdrage (deel A van het CDNI verdrag) met één euro verhoogd tot €8,50 per 1000 liter accijnsvrije gasolie. Dit is de eerste verhoging sinds exact 10 jaar geleden het systeem voor de afgifte van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval in werking is getreden. Voorafgaand aan dit besluit zijn er uitvoerige discussies gevoerd over de samenhang tussen de kosten voor het netwerk van ontvangstinrichtingen voor de afgifte van het afval en het te verwachte dan wel het benodigde service level. Deze discussies hebben uiteindelijk geleid tot een grote diversiteit aan meningen over dit onderwerp.

Het doel van deze enquête is om inzicht te verkrijgen in de mening van de gebruikers van het systeem.

Hoewel de recente aanpassing van de verwijderingsbijdrage op zichzelf geen directe reden is om de werking van het huidige systeem onder het vergrootglas te leggen, hebben cijfers over de afgelopen jaren aangetoond dat er inmiddels sprake is van een serieus tekort aan de inkomstenzijde van het systeem. Investeringen in de huidige vloot van bilgeboten, waaronder vervanging van de bestaande schepen voor nieuwe dubbelwandige exemplaren en de geleidelijke transitie van onze vloot naar niet-fossiele brandstoffen zullen een extra druk leggen op de financiële lasten. Daarnaast hebben steeds meer schepen een “droge” machinekamer hetgeen eveneens gevolgen zal hebben voor het draagvlak.

Daarom is het noodzakelijk om nu uit te zoeken hoe het systeem van ontvangstinrichtingen naar de toekomst toe moet worden ge(her)structureert. Om deze ontwikkeling in de goede richting te kunnen bewegen, is het van groot belang om inzicht te krijgen in de praktijk van de afgifte van het bilgewater en de dienstverlening die gebruikers, de scheepseigenaren, verwachten van het systeem.

De enquête is ontwikkeld voor zowel individuele scheepseigenaren als rederijen. In het belang van de beste resultaten zouden wij willen vragen om (indien van toepassing) in geval van specifieke verschillen binnen de vloot de enquête meerdere malen in te vullen.

Door het beantwoorden van deze enquête kunt u gebruik maken van de gelegenheid uw mening te geven in dit belangrijke dossier. Het invullen van deze enquête zal ongeveer zeven minuten van uw tijd in beslag nemen.

Enquête (link)

Lire plus

Wijziging van het tarief van de verwijderingsbijdrage op 1 januari 2021//Modification du montant de la rétribution d’élimination au 1er janvier 2021 -
23 décembre 2020

Wijziging van het tarief van de verwijderingsbijdrage op 1 januari 2021

De verwijderingsbijdrage voor het olie- en vethoudend afval wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd tot 8,50 euro per 1000 liter gebunkerde accijnsvrije gasolie.

 

Modification du montant de la rétribution d’élimination au 1er janvier 2021

La rétribution d’élimination pour les déchets huileux et graisseux s’élèvera à 8,50 euros pour 1000 litres de gazole détaxé avitaillé à compter du 1er janvier 2021.

 

AVIS A LA BATELLERIE -
27 novembre 2020

Annonce – Toutes Voies SPW Mobilité & Infrastructures
La collecte, le dépôt et la réception des déchets huileux et graisseux liés à l’exploitation des bateaux (CDNI) est suspendue à partir du 1er décembre 2020 jusqu’à nouvel avis.  Le contrat avec l’entreprise désignée par le SPW prend fin le 30 novembre 2020.  Une première procédure de marché public n’ayant pas abouti (aucune offre remise), le SPW lancera au plus vite une deuxième procédure.

Deel A Verhoging van de verwijderingsbijdrage tot 8,50 euro met ingang van 1 januari 2021 – Partie A Augmentation de la rétribution d’élimination à 8,50 euros à compter du 1er janvier 2021 -
1 août 2020

Besluit CDNI 2020-I-2

 

Deel A

Verhoging van de verwijderingsbijdrage tot 8,50 euro met ingang van 1 januari 2021

Wijziging van artikel 3.03 van de Uitvoeringsregeling

Besluit

cpc20_20nl_final.docx – 

Résolution CDNI-2020-I-2

 

Partie A

Augmentation de la rétribution d’élimination à 8,50 euros à compter du 1er janvier 2021

Amendement de l’article 3.03 du Règlement d’application

Résolution

cpc20_20fr_final.docx

Inzamelen en transporteren van afval van de binnenvaart tijdens de coronacrisis – Collecte et transport des déchets de navigation intérieure durant la crise corona -
31 mars 2020

Inzamelen en
transporteren van afval van de binnenvaart tijdens de coronacrisis

OVAM heeft begrip voor de bezorgdheid van de
sector. Het is van belang dat het inzamelen en transporteren van afval kan
worden verder gezet op een veilige manier, zowel voor de bevolking in het
algemeen als voor de betrokken werknemers in de sector in het bijzonder.

Daarom kan de
OVAM, na overleg met de afdeling Handhaving, akkoord gaan met het voorstel om
persoonlijke contacten in het kader van afvaltransporten te minimaliseren,
onder meer door tijdelijk geen handtekening van ontvangers te vragen op
identificatieformulieren voor afvalstoffen of andere afgiftebewijzen. Dit
zolang de voorzorgsmaatregelen gelden die de Federale overheid heeft opgelegd.
Voor meer info in verband met afval en de coronacrisis, zie ook
https://www.ovam.be/corona

 

Het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare
Werken heeft deze boodschap afgestemd met de Vlaamse en Waalse haven- en
waterwegbeheerders. Hieronder het overzicht:

·      
Het havenbedrijf Antwerpen is voor de afvalinzameling binnenvaart
genoodzaakt om over te gaan tot een minimale dienstverlening om de continuïteit
van deze dienstverlening te blijven garanderen. Meer info op: https://www.portofantwerp.com/nl/my-poa/services/afvalpark-voor-binnenvaart

 

·      
De dienstverlening van De Vlaamse Waterweg blijft tot nader order
ongewijzigd. Zo blijven de vaste ontvangstinrichtingen in Evergem en Ham open
en wordt de inzameling via de bilgeboot 
in de Gentse regio ook gegarandeerd.

 

·      
De dienstverlening voor de afvalinzameling in Wallonië blijft ook
ongewijzigd.

 

Om persoonlijke contacten in het kader van
afvaltransporten te minimaliseren wordt, in afstemming met de leden van het
CDNI verdrag, beslist om tijdelijk geen handtekening van ontvangers te vragen
op identificatieformulieren. Het afgiftebewijs kan digitaal zijn en kan aan het
olie-afgifteboekje aangehecht of erin bijgevoegd worden.

Lire plus

« retour en arrièrecontinuez de chercher »