Wijziging van het tarief van de verwijderingsbijdrage op 1 januari 2021//Modification du montant de la rétribution d’élimination au 1er janvier 2021 -
23 décembre 2020

Wijziging van het tarief van de verwijderingsbijdrage op 1 januari 2021

De verwijderingsbijdrage voor het olie- en vethoudend afval wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd tot 8,50 euro per 1000 liter gebunkerde accijnsvrije gasolie.

 

Modification du montant de la rétribution d’élimination au 1er janvier 2021

La rétribution d’élimination pour les déchets huileux et graisseux s’élèvera à 8,50 euros pour 1000 litres de gazole détaxé avitaillé à compter du 1er janvier 2021.

 

AVIS A LA BATELLERIE -
27 novembre 2020

Annonce – Toutes Voies SPW Mobilité & Infrastructures
La collecte, le dépôt et la réception des déchets huileux et graisseux liés à l’exploitation des bateaux (CDNI) est suspendue à partir du 1er décembre 2020 jusqu’à nouvel avis.  Le contrat avec l’entreprise désignée par le SPW prend fin le 30 novembre 2020.  Une première procédure de marché public n’ayant pas abouti (aucune offre remise), le SPW lancera au plus vite une deuxième procédure.

Deel A Verhoging van de verwijderingsbijdrage tot 8,50 euro met ingang van 1 januari 2021 – Partie A Augmentation de la rétribution d’élimination à 8,50 euros à compter du 1er janvier 2021 -
1 août 2020

Besluit CDNI 2020-I-2

 

Deel A

Verhoging van de verwijderingsbijdrage tot 8,50 euro met ingang van 1 januari 2021

Wijziging van artikel 3.03 van de Uitvoeringsregeling

Besluit

cpc20_20nl_final.docx – 

Résolution CDNI-2020-I-2

 

Partie A

Augmentation de la rétribution d’élimination à 8,50 euros à compter du 1er janvier 2021

Amendement de l’article 3.03 du Règlement d’application

Résolution

cpc20_20fr_final.docx

Inzamelen en transporteren van afval van de binnenvaart tijdens de coronacrisis – Collecte et transport des déchets de navigation intérieure durant la crise corona -
31 mars 2020

Inzamelen en
transporteren van afval van de binnenvaart tijdens de coronacrisis

OVAM heeft begrip voor de bezorgdheid van de
sector. Het is van belang dat het inzamelen en transporteren van afval kan
worden verder gezet op een veilige manier, zowel voor de bevolking in het
algemeen als voor de betrokken werknemers in de sector in het bijzonder.

Daarom kan de
OVAM, na overleg met de afdeling Handhaving, akkoord gaan met het voorstel om
persoonlijke contacten in het kader van afvaltransporten te minimaliseren,
onder meer door tijdelijk geen handtekening van ontvangers te vragen op
identificatieformulieren voor afvalstoffen of andere afgiftebewijzen. Dit
zolang de voorzorgsmaatregelen gelden die de Federale overheid heeft opgelegd.
Voor meer info in verband met afval en de coronacrisis, zie ook
https://www.ovam.be/corona

 

Het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare
Werken heeft deze boodschap afgestemd met de Vlaamse en Waalse haven- en
waterwegbeheerders. Hieronder het overzicht:

·      
Het havenbedrijf Antwerpen is voor de afvalinzameling binnenvaart
genoodzaakt om over te gaan tot een minimale dienstverlening om de continuïteit
van deze dienstverlening te blijven garanderen. Meer info op: https://www.portofantwerp.com/nl/my-poa/services/afvalpark-voor-binnenvaart

 

·      
De dienstverlening van De Vlaamse Waterweg blijft tot nader order
ongewijzigd. Zo blijven de vaste ontvangstinrichtingen in Evergem en Ham open
en wordt de inzameling via de bilgeboot 
in de Gentse regio ook gegarandeerd.

 

·      
De dienstverlening voor de afvalinzameling in Wallonië blijft ook
ongewijzigd.

 

Om persoonlijke contacten in het kader van
afvaltransporten te minimaliseren wordt, in afstemming met de leden van het
CDNI verdrag, beslist om tijdelijk geen handtekening van ontvangers te vragen
op identificatieformulieren. Het afgiftebewijs kan digitaal zijn en kan aan het
olie-afgifteboekje aangehecht of erin bijgevoegd worden.

Lire plus

CCNR CDNI : Covid-19-pandemie en instandhouding van de diensten – Pandémie de Covid-19 et maintien des services -
20 mars 2020


FR : https://www.cdni-iwt.org/actualites/cdni-pandemie-de-covid-19-et-maintien-des-services/

NL : https://www.cdni-iwt.org/actualites/cdni-covid-19-pandemie-en-instandhouding-van-de-diensten/?lang=nl

« retour en arrièrecontinuez de chercher »