Journée d’information et d’échanges – 6/10/2018 (8h30-14h) – Douai (59) -
27 septembre 2018

Règlement Engins Mobiles Non Routiers – Solutions techniques et de financement

Renseignements et inscription obligatoire auprès de julie.geneau@vnf.fr avant le 28 septembre 2018.

nieuwe dienstregeling afvalinzameling oliehoudend scheepsbedrijfsafval -
30 juillet 2018

Persbericht – Inzameling olie- en vethoudend afval van de binnenvaart

Vanaf 19 juli 2018 wijzigt de manier van inzameling van olie- en vethoudend afval afkomstig van de beroepsvaart binnen het territorium van het Havenbedrijf Gent en De Vlaamse Waterweg nv. Deze inzameling kadert in de verplichting die het Verdrag inzake de inzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart van 9 september 1996 aan de lidstaten oplegt om een voldoende dicht net van ontvangstinrichtingen uit te bouwen.

Gelet op het huidige succes van de bilgeboot in de Gentse regio, wordt de inzameling via bilgeboot behouden. De inzameling per bilgeboot is verzekerd tussen 9u00 tot 17u00 van maandag tot en met vrijdag. Er is geen inzameling voorzien op de wettelijke Belgische feestdagen.

Een vraag tot inzameling kan tussen 8u00 en 18u00 via telefoon: +31 (0) 113-672210, e-mail: info@martenscleaning.nl of VHF-kanaal 10 aangevraagd worden bij de opdrachtnemer, nl. Martens Cleaning.

Een aanvraag die binnenkomt voor 10u00 ‘s morgens wordt in de mate van het mogelijke dezelfde dag behandeld, latere aanvragen worden in de mate van het mogelijke ten laatste de eerstvolgende werkdag vóór 14:00u behandeld.

Door de vaak kleine hoeveelheid olie- en vethoudend afval die in het verleden aan de vacuümwagen werden afgegeven, drong een herziening van de periodieke inzameling per vacuümwagen zich op.

In samenspraak met het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen is de inzet van de vacuümwagen slechts mogelijk indien een binnenschip de havens van Antwerpen en Gent niet aanloopt en bij een minimale afgifte van 0,5m³ vloeibaar oliehoudend afval (bilgewater + afvalolie). Om de vacuümwagen zo efficiënt mogelijk in te zetten, werd het territorium verdeeld in 3 regio’s, nl.: Bovenschelde, Zeeschelde-Zeekanaal en Albertkanaal. Zie de kaart op https://www.vlaamsewaterweg.be/over-ons voor de indeling van deze regio’s.

De opdrachtnemer garandeert in elke regio de inzameling volgens onderstaande frequentie:

Regio

Inzamelperiode

Bovenschelde

1ste maand van het kwartaal

Zeeschelde – Zeekanaal

2de maand van het kwartaal

Albertkanaal

3de maand van het kwartaal

 

Een vraag tot inzameling via vacuümwagen, binnen de voorziene periode, kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier dat terug te vinden is op http://www.binnenvaartservices.be.

Na goedkeuring door De Vlaamse Waterweg, zal de opdrachtnemer (Martens Cleaning), binnen de 2 werkdagen volgend op de dag van de aanvraag contact opnemen met het binnenschip om de modaliteiten tot inzameling overeen te komen en de opdracht tot inzameling van de aangemelde afvalstoffen uit te voeren.

Afloop van de geldigheid van de losverklaring 2014 vanaf 30 juni 2018 / Expiration de l’attestation de déchargement 2014 à compter du 30 juin 2018 -
28 juin 2018


Expiry of the attestation of unloading 2014 with effect from 30 June 2018

 

Français

 

Nederlands

 

English

 

 

 

The CDNI Executive Secretariat and Contracting Parties wish to inform users and the relevant authorities to the expiry of the old model attestation of unloading (appendix IV of the Implementing Regulation of the Convention) with effect from 30 June 2018.

A new model attestation of unloading was introduced in 2017 to take account of the notion of compatible transport operations, which do not require vessels to be washed between two successive cargoes.
This notion was incorporated in the Convention in addition to exclusive transport operations. They both contribute to waste prevention by reducing the use of cleaning and sweeping of the vessel between two cargoes.

The attestation of unloading 2014 can be submitted to the enforcement authorities by way of corroboration until 31 December 2018.

The model attestation of unloading 2017 (Word and PDF format) can be downloaded from the following link:

Afgiftepunten binnenvaart Vlaanderen 2018 -
4 janvier 2018

Olie- en vethoudend bedrijfsafval Jan-Jun 2018

Ontwikkelingen CDNI Développements 2018 -
5 décembre 2017

CDNI ontwikkelingen vanaf 1 januari 2018 voor schippers enladingontvangers / overslaginstallaties / ontvangstinrichtingen

Développements CDNI à partir du 1er janvier 2018 pour lesbateliers et les destinataires de cargaison/installations demanutention/stations de réception

« retour en arrièrecontinuez de chercher »