Hoe toegang krijgen tot de app CDNI SPE 3.0? Comment accéder à l’application CDNI SPE 3.0 ? -
18 août 20231. Bellen/mailen naar CDNI (Tel. : +32 (0)2 226 40 77 – E-mail : cdni@itb-info.be) met volgende gegevens en mededeling:
· naam rekeninghouder of BTW-nummer
· naam schip/schepen en europanummer(s)
· mailadres
· akkoord om mailadres te koppelen aan hun schip/schepen

2. U ontvangt mail om wachtwoord in te stellen en uw schip/schepen te bevestigen

3. Applicatie ‘CDNI’ downloaden op Google Play Store of Apple Store

4. Aanmelden met mailadres en gekozen wachtwoord in applicatie

5. Gebruik uw QR-code voor betaling verwijderingsbijdrage

1. Appelez/envoyez un e-mail à CDNI (Tel. : +32 (0)2 226 40 77 – E-mail : cdni@itb-info.be) avec les informations et communications suivantes :
· nom du titulaire du compte ou numéro de TVA
· nom du/des bateau(x) et numéro(s) europane(s)
· adresse électronique
· accord pour lier l’adresse électronique à leur(s) bateau(x)

2. Vous recevrez un email pour définir votre mot de passe et confirmer votre/vos bateau(x).
3. Téléchargez l’application « CDNI » sur Google Play Store ou Apple Store.
4. Connectez-vous à l’application avec votre adresse e-mail et le mot de passe choisi.
5. Utilisez votre code QR pour payer la contribution à l’élimination des déchets.

L’app SPE 3.0 est disponible ! De app SPE 3.0 is beschikbaar! -
9 août 2023


We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat de SPE-CDNI 3.0 app nu beschikbaar is! Dit is een grote stap voorwaarts in de wereld van de binnenvaart. Dit systeem is gebaseerd op een digitale oplossing in de vorm van een mobiele applicatie, de CDNI app, ontworpen voor gebruik op verschillende digitale apparaten zoals smartphones, tablets en laptops. Indien u de app al gedownload hebt, gelieve deze te updaten.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’application SPE-CDNI 3.0 est désormais disponible ! Il s’agit d’une avancée majeure dans le monde de la navigation intérieure. Ce système repose sur une solution numérique sous la forme d’une application mobile, la CDNI app, conçue pour être utilisée sur différents appareils numériques tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. Si vous avez déjà téléchargé l’app, veuillez la mettre à jour.
U kunt de applicatie niet gebruiken als u niet eerst uw e-mailadres aan uw ECO-ID op deze website hebt gekoppeld, zoals duidelijk wordt uitgelegd in de video.
Voer vervolgens het e-mailadres in als gebruikersnaam op de applicatie.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen via cdni@itb-info.be als u vragen hebt of verdere assistentie nodig hebt.
Vous ne pourrez pas utiliser l’application si vous n’avez pas d’abord relié votre adresse e-mail à votre ECO-ID sur le site web https://lnkd.in/e3t284_5, comme clairement expliqué dans la vidéo.
Ensuite veuillez introduire l’adresse e-mail comme nom d’utilisateur sur l’application.
N’hésitez pas à nous contacter via l’adresse cdni@itb-info.be si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide.

Voir les statistiques et les publicités

SPE-CDNI 3.0 partiellement opérationnel – SPE-CDNI 3.0 gedeeltelijk operationeel -
7 juillet 2023

Nederlandse versie onderaan
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le système administratif de SPE-CDNI 3.0 est désormais partiellement opérationnel et accessible à tous les utilisateurs qui disposaient déjà d’un compte ECO dans l’ancien système.

Les utilisateurs peuvent se connecter via le lien suivant : https://new.spe-cdni.org en utilisant leur nom d’utilisateur et leur mot de passe SPE-CDNI 2.0. Veuillez noter que si votre ancien nom d’utilisateur contenait un ou plusieurs espaces ( ), vous devez les remplacer par un trait de soulignement (_) lors de votre connexion à la version 3.0.

Les fonctionnalités suivantes sont désormais disponibles :

– Administration des ECO-IDs
– Accès des capitaines de bateau à l’application

L’application mobile, pour smartphones et tablettes, sera activée d’ici la fin du mois de juillet, au plus tard le 09.08.2023, date à laquelle l’ancien système sera désactivé.

Les informations sur le fonctionnement du nouveau système sont disponibles en quatre langues sur le site web de CDNI : https://www.cdni-iwt.org/new-spe-cdni-3-0-system/?lang=fr. Nous mettrons également à votre disposition des vidéos tutorielles dans les meilleurs délais.

Nous restons à votre disposition pour toute assistance supplémentaire.

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat het administratieve systeem SPE-CDNI 3.0 nu gedeeltelijk operationeel is en toegankelijk is voor alle gebruikers die al een ECO-account hadden in het oude systeem.

Gebruikers kunnen inloggen via de volgende link: https://new.spe-cdni.org met hun SPE-CDNI 2.0 gebruikersnaam en wachtwoord. Let op: als uw oude gebruikersnaam een of meer spaties ( ) bevatte, moet u deze vervangen door een underscore (_) wanneer u zich aanmeldt bij versie 3.0.

De volgende functionaliteiten zijn nu beschikbaar:

– ECO-ID beheer
– Toegang tot de applicatie voor bootkapiteins

De mobiele applicatie zal eind juli beschikbaar zijn en uiterlijk op 09.08.2023 wanneer het oude systeem wordt gedeactiveerd.

Informatie over de werking van het nieuwe systeem is in vier talen beschikbaar op de website van het CDNI: https://www.cdni-iwt.org/new-spe-cdni-3-0-system/?lang=nl. We zullen ook zo snel mogelijk instructievideo’s ter beschikking stellen.

We blijven tot uw beschikking voor verdere hulp.

Aanvullende reglementen -
23 mars 2023

Ingevolge het scheepvaartdecreet artikel 148 heeft De Vlaamse Waterweg de bevoegdheid gekregen om aanvullende reglementen op te stellen voor de door haar beheerde waterwegen. Deze vormen een aanvulling op de algemene scheepvaartreglementen die terug te vinden zijn op www.visuris.be/Scheepvaartreglementering. De Raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg heeft deze aanvullende reglementen goedgekeurd op 21 december 2022 en ze zijn in werking getreden op 12 maart 2023. Ze vervangen voor het netwerk van De Vlaamse Waterweg de Bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen van 1950 en de Algemene Tijdelijke Voorschriften van de waterweggebruiker die voor het netwerk van De Vlaamse Waterweg heden niet meer van toepassing zijn.
In bijlage kan u het nts bericht terug vinden waarmee de publicatie van de aanvullende reglementen vorige week bekend gemaakt is.
Zowel het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) als de  aanvullende reglementen dienen aan boord van een bemand schip aanwezig te zijn. Een exemplaar dat via een elektronisch middel in korte tijd kan geraadpleegd worden is eveneens toegestaan. De betreffende teksten kan u in pdf vorm downloaden op www.visuris.be/Scheepvaartreglementering

Ook waar een apart reglement van toepassing is dient een exemplaar aan boord beschikbaar te zijn.

Inland Navigation Week, 20-24 March 2023 in Brussels and online -
3 mars 2023

We are pleased to invite you to the upcoming Inland Navigation Week 2023 that will take place on 20-24 March 2023 in Brussels and online.
Klik hier voor meer informatie.

continuez de chercher »