Aanvullende reglementen -
23 mars 2023

Ingevolge het scheepvaartdecreet artikel 148 heeft De Vlaamse Waterweg de bevoegdheid gekregen om aanvullende reglementen op te stellen voor de door haar beheerde waterwegen. Deze vormen een aanvulling op de algemene scheepvaartreglementen die terug te vinden zijn op www.visuris.be/Scheepvaartreglementering. De Raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg heeft deze aanvullende reglementen goedgekeurd op 21 december 2022 en ze zijn in werking getreden op 12 maart 2023. Ze vervangen voor het netwerk van De Vlaamse Waterweg de Bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen van 1950 en de Algemene Tijdelijke Voorschriften van de waterweggebruiker die voor het netwerk van De Vlaamse Waterweg heden niet meer van toepassing zijn.
In bijlage kan u het nts bericht terug vinden waarmee de publicatie van de aanvullende reglementen vorige week bekend gemaakt is.
Zowel het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) als de  aanvullende reglementen dienen aan boord van een bemand schip aanwezig te zijn. Een exemplaar dat via een elektronisch middel in korte tijd kan geraadpleegd worden is eveneens toegestaan. De betreffende teksten kan u in pdf vorm downloaden op www.visuris.be/Scheepvaartreglementering

Ook waar een apart reglement van toepassing is dient een exemplaar aan boord beschikbaar te zijn.

Inland Navigation Week, 20-24 March 2023 in Brussels and online -
3 mars 2023

We are pleased to invite you to the upcoming Inland Navigation Week 2023 that will take place on 20-24 March 2023 in Brussels and online.
Klik hier voor meer informatie.

Lecture Multimodal Supply Chain Capacity Issues: the way forward -
6 janvier 2023

CDNI – Augmentation de la rétribution d’élimination / Verhoging van de verwijderingsbijdrage -
10 octobre 2022

Verhoging van de verwijderingsbijdrage van het CDNI met ingang van 1 januari 2023
De verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval wordt per 1 januari 2023 verhoogd tot 10,00 euro voor 1000 liter gebunkerde accijnsvrije gasolie. Het nieuwe bedrag is door de Verdragsluitende Partijen aangenomen door middel van een besluit tot wijziging van artikel 3.03 van de Uitvoeringsregeling (zie Besluit CDNI 2022-I-4).

Augmentation de la rétribution d’élimination de la CDNI au 1er janvier 2023
La rétribution d’élimination pour les déchets huileux et graisseux s’élèvera à 10,00 € pour 1000 l de gazole détaxé délivré à compter du 1er janvier 2023. Le nouveau montant a été acté par les Parties Contractantes au moyen d’une résolution modifiant l’article 3.03 du Règlement d’application (voir la Résolution CDNI 2022-I-4).

CDNI – Collecte et élimination des déchets huileux et graisseux en navigation intérieure – lot 2 -
3 mars 2022

Le lot 2 du marché pour la collecte et l’élimination des déchets huileux et graisseux navigation intérieure (Zone Ouest – Province de Hainaut : sur le Haut-Escaut, le canal Nimy-Blaton-Péronnes et le canal du Centre à grand gabarit, la Lys région de Comines et Zone Centre – Province de Hainaut et de Namur : sur le canal Charleroi-Bruxelles, la Sambre en aval de Monceau sur Sambre et la Meuse en province de Namur) a été attribué à l’entreprise Martens.

Le marché de collecte commence le 01 décembre 2021.

Les bateliers doivent remplir le formulaire de demande en choisissant la date et le quai concernée sur le site : https://martenscleaning.nl/wallonie/ .

continuez de chercher »